Zlecenie serwisowe

Sprawdź warunki

  Zamawiający (dane do faktury)


  Dane maszyny
  Warunki serwisowe

  1. Po otrzymaniu niniejszego zamówienia skontaktuje się z Państwem pracownik firmy MegaPlot w celu ustalenia daty przyjazdu Serwisanta.

  2. Jeśli serwis ma być wykonany w ramach gwarancji, prosimy o przesłanie z niniejszym zamówieniem kopii karty Gwarancyjnej.

  3. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu gwarancyjnego, Zleceniodawca pokryje koszty serwisu zgodnie z pkt4.

  4. Jeżeli serwis jest pogwarancyjny, poprzez podpisanie i przesłanie niniejszego zamówienia wyrażają Państwo zgodę na następujące warunki płatności i koszty serwisu:

  – każda rozpoczęta godzina pracy serwisanta w siedzibie klienta: 380 PLN netto

  – koszt dojazdu (Sosnowiec-Miejsce Serwisu + Miejsce Serwisu-Sosnowiec): 3,20 PLN netto za kilometr

  – koszt części zamiennych (jeśli są konieczne): w/g ustaleń zatwierdzonych pisemnie na osobnym formularzu

  5. zamawiający w ramach serwisu pogwarancyjnego zobowiązany jest do zapłaty z góry za dojazd, oszacowany czas pracy oraz części o ile wiadomo o konieczności ich wymiany.

  6. Po wykonaniu czynności serwisowych przez serwisanta, Zleceniodawca zobowiązany jest do podpisania Protokołu Serwisowego.

  Masz pytanie?
  Skontaktuj się z nami lub sprawdź FAQ